Algemene voorwaarden en privacy beleid

Identiteit van de ondernemer

Anneke Vande Voorde – De DierenNanny

Toepassing van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod, op alle leveringen en diensten van De DierenNanny. Het Belgische recht is van toepassing. Door het gebruik van deze website, geeft u aan dat u akkoord bent met de voorwaarden en het beleid. De DierenNanny behoudt ten alle tijde het recht om de inhoud van deze voorwaarden, het privacy beleid en de disclaimer te wijzigen. De DierenNanny stelt de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze ter beschikking aan de gebruikers.

Algemene voorwaarden

Betaling

Betalen bij De DierenNanny kan op volgende manieren: cash of per overschrijving.
Tijdens het kennismakingsgesprek dient een voorschot van 50% betaald te worden. Het overige verschuldigde bedrag wordt betaald op het einde van de dienst, dit kan op het moment dat de sleutel terug wordt overhandigd. Indien er geen sleutel moet overhandigd worden, wordt de betaling per overschrijving gedaan.

Reservering.

Gevraagde diensten worden pas vastgelegd in de agenda van De DierenNanny na bevestiging van een afgesproken moment van kennismakingsgesprek. Zolang er geen bevestigd moment van kennismakingsgesprek is, worden er dus ook geen diensten definitief ingepland.

Annulering

De klant verbindt zich ertoe om, indien een dienst dient geannuleerd te worden dit zo snel mogelijk te doen. Wij begrijpen uiteraard dat er altijd iets kan gebeuren waardoor u moet annuleren.
Bij annulatie is er geen terugbetaling van het voorschot mogelijk.

Gezondheidsboekje/vaccinaties

Bij de dienst dierenoppas en uitlaatservice zorgt de klant ervoor dat het gezondheidsboekje van het dier ofwel klaarligt ofwel op een bekende plaats ligt. Wij hopen uiteraard dit nooit te moeten gebruiken, maar indien wij voor één of andere dringende reden een dierenarts moeten inschakelen is dit gezondheidsboekje noodzakelijk.

Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn (huis)dieren in goede gezondheid zijn en de nodige/verplichte vaccinaties hebben gehad op het moment dat De DierenNanny wordt ingeschakeld.

‘Loopjes’

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zijn hond in goede gezondheid is en de nodige check ups (gewrichten, heupen, ellebogen, …) heeft gehad alvorens zijn hond mee te laten hardlopen met De DierenNanny. 
Loopjes zijn enkel voor honden vanaf 1 jaar.
Er wordt enkel gestart met loopjes na bespreking van wat er binnen de mogelijkheden ligt van desbetreffende hond/ras.

Privacy

Deze privacy policy regelt de wijze waarop De DierenNanny en eventuele afgeleiden informatie van de gebruiker verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult van de website https://www.dedierennanny.be. Dit privacybeleid is van toepassing op de website en alle producten en diensten aangeboden door De DierenNanny.

De wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy zijn van toepassing. De DierenNanny behandelt alle verkregen informatie over onze gebruikers strikt vertrouwelijk. Persoonlijk identificeerbare informatie (zoals een naam of een e-mailadres) van de bezoekers van de website wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan het afhandelen van een bestelling of communicatie met onze medewerkers (formulieren, nieuwsbrieven,…). De DierenNanny verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke informatie die door middel van communicatieprocessen aan De DierenNanny wordt verstrekt, aan derden.

Google Analytics & Jetpack WordPress Plugin

Op deze website worden statistische gegevens van bezoekers van deze website verzameld om de productiviteit van De DierenNanny te volgen, maar deze data worden op geen enkele manier gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie die u op enigerlei wijze aan De DierenNanny zou kunnen verstrekken. Deze site bewaart geen van deze data in een aparte database en gebruikt deze voor geen andere doeleinden. De gegevens voor Google Analytics worden door GA bewaard en dit gedurende 24 maanden, daarna worden deze automatisch door Google Verwijderd.

Google Adsense & gesponsorde links

Als je op een advertentie of een affiliate link klikt van een derde partij op De DierenNanny en je surft verder op deze website, kan het zijn dat de website van deze derde partij informatie betreffende je bezoek of persoonlijke info die je verschaft, kan registreren. De DierenNanny heeft geen zicht op of controle over of en hoe dit gebeurt. Het is aangeraden in dit geval de privacy policy van de betreffende site te raadplegen om te weten hoe zij met deze data omgaan.

Reacties op WordPress

De DierenNanny maakt gebruikt van WordPress als platform voor de website. Indien een gebruiker een reactie wil nalaten, beschikt hij over de mogelijkheid zijn naam, e-mailadres en website in te vullen. Dit is geen verplichting maar wanneer de gebruiker hiervan gebruik maakt, garandeert De DierenNanny dat deze niet in functie van marketing en andere commerciële doeleinden gebruikt zal worden.

Eigen gegeven reacties kunt u zelf verwijderen en/of De DierenNanny hierover contacteren.

Cookies

Door de website De DierenNanny te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kan de gebruiker wel makkelijk wissen en/of blokkeren via de gebruikte browser.

Zorgvuldigheid en beperkte aansprakelijkheid

Alle aangeboden informatie die vanaf De DierenNanny verzameld wordt is voor eigen risico. De volledige inhoud van deze site is persoonlijk en kan op geen enkele manier geïnterpreteerd worden als medisch, juridisch en/of professioneel advies. Inhoud en meningen die terug te vinden zijn op De DierenNanny kunnen dus afwijken van eigen ervaringen en niet van toepassing zijn op iedereen.  Het is mogelijk dat uw mening anders is en/of u niet akkoord bent met wat De DierenNanny brengt. U mag hierover steeds ventileren in een mail of ons recensieformulier. Wanneer communicatie niet op een respectvolle manier plaats vindt, is het mogelijk dat deze reactie niet gepubliceerd wordt op de website en/of er geen antwoord op uw mail komt.

Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De DierenNanny kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onbedoelde typefouten, onvolledige of incorrecte informatie. 

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze site bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van De DierenNanny. Indien afbeeldingen en/of andere content gebruikt is, is daar steeds, indien mogelijk, toestemming voor gevraagd van de oorspronkelijke eigenaar of naar de oorspronkelijke bron verwezen.

Verspreiden van content van deze website is toegestaan mits er een correcte vermelding naar de bron wordt weergegeven: de naam van De DierenNanny inclusief een directe link naar deze website. Alle info op deze site is gratis, tenzij anders vermeld en uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Indien u informatie van deze website gebruikt is het natuurlijk fijn dit even persoonlijk te melden via dedierennanny@gmail.com.